ProfiComm - News

News

08.09.2015
VŠE V POHYBU !
...more

04.08.2014
Managers shadowing, personal coaching, shadowing
...more

04.08.2014
Manažerské stínování, osobní koučink, stínování
...more

News

08.09.2015 - VŠE V POHYBU !

Vše je v pohybu a neustále se vyvíjí. Také požadavky trhu a klientů se mění. Firmy musí reagovat na aktuální trendy a my reagujeme také. Stále více upouštíme od "klasického školení" a s klienty se věnujeme personalistice, koučování a spolupráci na individuálních projektech formou outsourcingu. Martin Hladeček.

04.08.2014 - Managers shadowing, personal coaching, shadowing

Manager shadowing is a modern and innovative service to optimalize management skills and the management of company processes. It is advisable to use manager shadowing for managers on different levels in the company; during shadowing objective feedback is obtained and manager shadowing becomes a tool for effective searching for imperfections in management. We organise management shadowing separately, together with coaching programs or as a part of complex consulting projects and  programs for Human resources development.

04.08.2014 - Manažerské stínování, osobní koučink, stínování

Stínování manažerů je moderní a inovativní služba pro optimalizaci manažerského řízení a řízení firemních procesů. Při realizaci stínování je získána objektivní zpětná vazba Stínování manažerů realizujeme samostatně, společně s programy koučování, nebo je součástí komplexních poradenských projektů a programů pro rozvoj lidských zdrojů.

02.06.2014 - Workshop, manažerské dovednosti, koučování manažerů GIENGER

Pod hlavičkou vzdělávacího institutu Petr Otáhal a.s. jsme pro společnost GIENGER a její pracovníky středního managementu realizovali koncem května dvoudenní interaktivní workshop, trénink manažerských dovedností. Při setkání si manažeři sami "řídili" průběh workshopu. Celkový scénář a zadání od klienta bylo samozřejmě dodrženo, nicméně dle vyjádření účastnků takto vedený workshop ještě nezažili. A to pracují mnozí u firmy více jak 10 let. Jsme jiní, pracujeme jinak a přinášíme lidem inspiraci pro jejich vlastní trvalá rozhodnutí. Rádi se setkáme i s vašimi lidmi. S respektem a úctou lektor workshopu, Ing. Martin Hladeček.

12.03.2014 - Koučink, trénink, individuální poradenství - prodejní poradci, ojeté vozy TOYOTA

Trénink, Koučink a individuální poradenství pro prodejní poradce ojetých vozů v prostorách autorizovaného dealerství TOYOTA Tsusho Praha. V průběhu tréninku jsme se věnovali nastavení vhodného procesů a způsobu výkupu vozů od zákazníků, prodejnímu procesu ojetých vozů, komunikaci se zákazníky, formou koučování jsem rozvíjel schopnosti a dovednosti obchodníků efektivněji dotahovat obchodní případy jak ve výkupu tak prodeji ojetých vozů. Synergicky jsem se věnoval nastavení standardů spolupráce s prodejními poradci nových vozů. Z tréninku vyplynua celá řada akčníích skutečností, které formou zpětné vazby získal management. Přeji hodně úspěšných obchodních případů. Martin Hladeček, trenér a kouč

11.03.2014 - Interní trénink obchodníků společnosti Petr Otáhal a.s., vzdělávací a poradenský institut

Po vzájemné dohodě s panem Petrem Otáhalem jsem osobně realizoval interní trénink obchodníků vzdělávacího a poradenského institutu Petr Otáhal, a.s. Setkání bylo velmi pozitivní, nabit energií a videotrénink přinesl celou řadu podnětů pro efektivnější komunikaci obchodníků s klienty. Martin Hladeček


Sdílej na Facebook Sdílej na Twitter